EUROPROJEKT Sp. z o. o. jest akredytowanym wykonawcą usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie specjalizacji :

W ramach specjalizacji świadczone są m.in. następujące usługi: